REHABILITACIJA DJETETA

Danas oko 30% novorođenčadi ima neki od neurorizičnih faktora, no to ne znači da će svi oni imati odstupanje u razvoju, ali je potreban pregled fizijatra kako bi se što ranije (po mogućnosti unutar prva tri-četiri mjeseca života) uočila odstupanja i započelo sa korigiranjem i optimalizacijom motoričkog razvoja djeteta. U prvih 12 mj. života razvoj motorike je najintenzivniji a plastičnost mozga velika te se habilitacijom mogu postići izvanredni rezultati.

Kod odstupanja u motoričkom razvoju jedini „lijek“ je stimulacija razvoja provođenjem intenzivne neurorazvojne medicinske gimnastike (rehabilitacija djeteta) kojom se izvana djeluje na razvoj mozga i uspostavlja optimalnija motorička funkcija u pojedinom stadiju razvoja motorike. Što se ranije pristupi terapiji, rezultati su značajniji i bolji. Naš cilj je započeti sa habilitacijom (uspostavljanjem funkcija razvoja) već unutar prva 3-4 mj. života djeteta što se naziva „vrlo rana habilitacija“ jer ona daje najveće rezultate, iza 9 mj. života je „zakašnjela habilitacija“, a poslije 18 mj. života „kasna habilitacija“.

U našoj ordinaciji provodi se:

  • rana dijagnostika odstupanja od urednog motoričkog razvoja
  • praćenje motoričkog razvoja
  • provođenje neurorazvojne medicinske gimnastike
  • edukacija i savjetovanje roditelja
  • baby-handling