Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura jedan je on najčešćih deformiteta šake, a uzrokuje je pojava čvorića na fasciji (ovojnici) dlana i prstiju koji se razvijaju u tračke i na kraju fleksijske kontrakture (savijanje) prstiju.

Prvi znak bolesti obično je osjetljiv čvorić na dlanu, većinom uz srednjak ili prstenjak, koji postupno postaje sasvim bezbolan. Kako bolest napreduje, zglobovi postaju sve manje pokretni, zahvaćeni prsti se savijaju prema dlanu i pacijent ih više ne može potpuno ispraviti. Obično je prstenjak prvi zahvaćen, zatim mali prst i na kraju srednjak. Da bi se Dupuytrenova kontraktura razvila do stupnja da su zahvaćena ova tri prsta obično prođe nekoliko godina od prvih simptoma.

Ova bolest obično nije bolna, glavna je tegoba nemogućnost korištenja zahvaćenih prstiju. Nepokretnost prstiju varira od slabe do teške, a u nekim slučajevima zahvaćeni su prsti obje ruke.

Kako se liječi?

Liječnik postavlja dijagnozu kliničkim pregledom i rijetko je potrebna dodatna dijagnostička obrada. Liječenje Dupuytrenove kontrakture prvenstveno je operacijsko, ali u nekim slučajevima pristupa se neoperacijskom liječenju infiltracijom injekcija kortikosteroida i kolagenaze (enzima) u zadebljale čvoriće palmarne fascije.

U Poliklinici Terapija najčešće pristupamo djelomičnoj fasciotomiji; prescijecanju zadebljale ovojnice (fascije) jer se ova metoda, uz minimalan broj komplikacija i brz oporavak funkcije šake, pokazala iznimno efikasnom.