poremećaj dječjeg kuka

Razvojni poremećaj dječjeg kuka (displazija kuka)

Što uzrokuje razvojni poremećaj dječjeg kuka?

Razvojni poremećaj kuka u djece može se javiti u obliku jednostavne labavosti kukova novorođenčeta pa sve do potpunog iščašenja glave bedrene kosti uz slabo razvijenu čašicu (acetabulum). Radi se o razvojnoj deformaciji koja se razvija i mijenja, te ne može doći do spontanog izlječenja ili nastanka deformacije. Smatra se da postoji više uzroka razvojnog iščašenja kuka. Genetska predispozicija je važan čimbenik nastanka razvojnog iščašenja kuka. Jedan od uzroka je djelovanje majčinih hormona u trudnoći koji ulaze u krvotok djeteta te pod utjecajem hormona nastaje labavost vezivnog tkiva i zglobova što može rezultirati razvojnim poremećajem kukova. Djelovanju majčinih hormona posebno su podložna ženska djeca. Osim hormona, važni su i vanjski utjecaji, primjerice položaj djeteta u maternici tijekom trudnoće, posebno kada je dijete u položaju na zadak, kada dolazi do mehaničkog pritiska na dijete tijekom poroda. Isti mehanički učinak mogu imati i čvršći trbušni mišići prvorotke.

Koliko često se javlja razvojni poremećaj dječjeg kuka?

Učestalost pojave razvojnog poremećaja dječjeg kuka u našoj populaciji je 2 do 4 slučaja na 100 novorođene djece. Povećana je učestalost razvojnog iščašenja kuka u obiteljima u kojima je netko već prije bolovao od istog poremećaja.

Koji su znakovi razvojnog poremećaja dječjeg kuka na koje bi roditelji trebali obratiti pažnju?

Asimetrični nabor stražnjice djeteta. Ova pojava može upućivati na iščašenje kuka zbog razlike u duljini nogu. Međutim, potrebno je napraviti pregled kod specijaliste ortopeda i dijagnostičku obradu koja uključuje ultrazvuk kukova i po potrebi rendgensko snimanje.

„Klik“ u kuku može se javiti kod novorođenčeta s razvojnim poremećajem kuka, ali se može javiti i u zdravog djeteta tijekom razvoja ligamenata i zgloba kuka.

Ograničen opseg pokreta u zglobu kuka – roditelji ponekad mogu imati poteškoće pri mijenjanju dječjih pelena zbog toga što se kukovi ne mogu potpuno raširiti.

Bol – obično nije prisutna kod novorođenčadi i male djece s razvojnim poremećajem kuka, već je često simptom poremećaja razvoja kuka kod adolescenata i mladih.

Šepanje – U slučaju iščašenja može biti prvi znak nakon što dijete prohoda.

Kada je potrebno dijete odvesti ortopedu?

Kod sumnje na razvojni poremećaj dječjeg kuka najbolje je posjetiti dječjeg ortopeda koji je posebno educiran u prepoznavanju i liječenju mišično – koštanih bolesti u djece.

Klinički i ultrazvučni pregled u dobi od 6 do 8 tjedana optimalan je način otkrivanja razvojnog iščašenja kuka, te je obvezan za svako dijete u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji već više od 20 godina. Kad je o razvojnom iščašenju kuka riječ, možemo sa sigurnošću reći: rano otkriven = izliječen.

Zašto je važno prepoznati razvojni poremećaj kuka u djeteta na vrijeme?

Ako se razvojni poremećaj kuka u djeteta prepozna na vrijeme ultrazvučnim pregledom, ortoped će pomoću ortoze (najčešće Pavlikovih remenčića), koristeći prirodan potencijal razvoja, bez operacijskog zahvata potaknuti formiranje normalnog, zdravog kuka. Nažalost, prirodni potencijal za razvoj traje kratko, pa ako se poremećaj prepozna prekasno, jedino rješenje je operacijski zahvat.

Što se događa ako se razvojni poremećaj kuka ne prepozna na vrijeme ili se nepravilno liječi?

Ako se razvojni poremećaj kuka ne prepozna na vrijeme ili se nepravilno liječi, zaostaje deformitet u kuku koji se može očitovati kao skraćenje noge, šepanje i bol. U blažim slučajevima ti se poremećaji mogu pokazati tek godinama nakon početka hoda.

Može li pomoći široko povijanje?

U prvim mjesecima djetetovog života može se široko povijati dijete. Široko povijanje nije štetno, no ukoliko postoji poremećaj razvoja kuka u djeteta, široko povijanje ne može izliječiti poremećaj.

Kontaktirajte nas i odmah dogovorite pregled