Artroskopija gležnja

Artroskopija gležnja je kirurška procedura na zglobu, za koju se kaže da je operacija bez otvaranja zgloba zbog čega je obično potreban puno kraći oporavak nego kod klasične operacije. Najčešće su potrebna samo dva mala reza od otprilike 5 mm; kroz prvi uvodimo malu kameru s izvorom svjetla a kroz drugi specijalan instrument.

Artroskopija gležnja uobičajeno se obavlja u sklopu dnevne bolnice, osim u slučaju medicinskih indikacija kada je potrebno da pacijent provede noć pod nadzorom.

Sama procedura se izvodi u regionalnoj anesteziji, što znači da je pacijent budan i može komunicirati s liječnikom.

Oporavak nakon artroskopije gležnja

Nakon zahvata, vrijeme oporavka je skraćeno za čak nekoliko mjeseci u usporedbi na klasičnu «otvorenu operaciju» zahvaljujući činjenici da zglob nije otvaran i manje tkiva je oštećeno.

U nastavku je primjer preporuka pacijentu nakon artroskopije gležnja. Ovo je samo informacija o tijeku oporavka, svaki pacijent dobiva individualnu preporuku.

Dan nakon operacije:

Nakon što popusti lokalna anestezija, moći ćete ustati i pažljivo hodati uz pomoć štaka. Preporučujemo uzeti terapiju za bol.

Prvi tjedan nakon operacije:

Nogu čim više držati na povišenom, jer kad god je spuštena počet će oticati. Do kraja prvog tjedna postoperativni bolovi značajno će se smanjiti.

Drugi tjedan nakon operacije:

Nastavite čim više držati nogu na povišenom. Šećite kraće udaljenosti, ali čim dođete kući ili u ured svakako stavite nogu na povišeno. Ako vaš posao zahtijeva cjelodnevno stajanje, moglo bi proći i mjesec dana prije nego što ćete se moći vratiti na radno mjesto.

Kome se preporučuje?

Zbog relativno kratkog oporavka, mlađi aktivni pacijenti i sportaši uglavnom se odlučuju na ovu kiruršku proceduru.

Neke od tegoba i bolesti koje uspješno rješavamo artroskopijom gležnja:

  • artitis gležnja
  • prijelom gležnja
  • nestabilnost gležnja
  • distorzija i luksacija gležnja
  • artrofibroza
  • infekcija zgloba koja se ne može liječiti antibiotikom

U slučajevima teškog artitisa na gležnju, aktivnih infekcija ili nekih drugih medicinskih stanja pacijentima ne peporučujemo artroskopiju gležnja. Zato posebnu pozornost pridajemo uzimanju anamneze i razgovoru s pacijentom.