Dječja i adolescentna psihijatrija i psihoterapija

Dr. Šmigovec je započela s radom u ambulanti za dječju i adolescentnu psihijatriju OB Bjelovar 2008. godine. Osim psihijatrijske obrade djece, adolescenata i njihovih obitelji, nudi mogućnost i psihoterapijskog liječenja psihičkih problema. Znanja iz dječje i adolescentne psihijatrije te poznavanje ranog razvoja, omogućavaju psihijatru/psihoterapeutu potpuniji uvid u cjeloživotni razvoj ličnosti pacijenta, što znatno unapređuje rad i s odraslim pacijentima. Psihodinamsko razumijevanje psihičkog stanja i promjena tijekom odrastanja i formiranja strukture ličnosti, važan je temelj za sveobuhvatno sagledavanja problem kojeg pacijenti iznose.

Dječja i adolescentna psihijatrija se bavi liječenjem psihičkih poremećaja djece i adolescenata od rođenja pa do dobi od oko 25 godina, što se danas smatra gornjom granicom adolescencije. Rad s djecom podrazumijeva i rad s obitelji malog pacijenta s kojom se provodi psihijatrijski intervju, psihodinamska procjena obiteljskog sistema i savjetovanje oba roditelja i djeteta/adolescenta. Najčešći psihički problemi s kojima se susrećemo i uspješno liječimo u našoj praksi jesu posljedica prepreka koje su se pojavile u normalnom psihološkom razvoju pojedinca, a zadatak dječjeg psihijatra/psihoterapeuta je ukloniti prepreke na psihološkom razvojnom putu. Takozvane “razvojne prepreke ili zastoje” u praksi susrećemo najčešće kao slijedeće kliničke slike:

  • hiperkinetički poremećaji
  • poremećaji ophođenja
  • mješoviti poremećaji ophođenja i osjećaja
  • emocionalni poremećaji koji se javljaju u djetinjstvu ; anksioznosti, fobije, depresija, autodestruktivno i heterodestruktivno onašanje…
  • poremećaji u socijalnom funkcioniranju; mutizam…
  • tikovi
  • ostali poremećaji ponašanja i osjećanja; enureza, enkopreza, poremećaji uzimanja hrane, nastrani apetit, stereotipije, mucanje, poremećaji spavanja itd.
  • razne forme psihotičnih stanja ( prema MKB-10 )

Posebno područje kojim se bavimo u sklopu dječje i adolescentne psihijatrije je DOJENAČKA PSIHIJATRIJA, a koja podrazumijeva psihoterapijsko savjetovanje i rad s trudnicama i majkama s djecom u dobi do tri godine života.