PSIHIJATRIJA

Iva Šmigovec je specijalist psihijatrije – psihoterapeut s dugogodišnjim iskustvom rada s odraslim pacijentima liječenim u okviru Djelatnosti za psihijatriju OB Bjelovar i psihoterapijskog rada u privatnoj praksi. U svojem radu s odraslim pacijentima primjenjivala je znanja iz transakcijske analize, no danas je njeno primarno područje interesa i edukacije psihoanaliza.

Prvi psihijatrijski pregled dogovara se osobno s doktoricom čiji je broj mobitela naznačen na stranici kontakta. Nakon prva dva do tri psihijatrijska intervjua donosi se odluka o načinu liječenja psihičkog problema koje može biti samo psihoterapijsko, psihofarmakološko ili se istovremeno uz psihoterapiju ordiniraju odgovarajući psihofarmaci. Odluka o načinu liječenja donosi se zajedno s pacijentom i ovisi o kliničkoj slici, prirodi psihičkog poremećaja i aktualnim potrebama i mogućnostima samog pacijenta.

Našim pacijentima pružamo mogućnosti psihoterapijskog i psihofarmakološkog liječenja psihičkih poremećaja i savjetovanja u području;

  • psihotičnih poremećaja; akutnih i prolaznih psihotičnih reakcija, shizofrenije, shizotipnih, sumanutih poremećaja…
  • poremećaja raspoloženja; depresivnog poremećaja, BAP-a, ciklotimije, distimije…
  • neurotskih poremećaja, poremećaja vezanih uz stres i somatoformnih poremećaja; fobično-anksioznih poremećaja, paničnih ataka, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, reakcije na teški stres i poremećaja prilagodbe, disocijativnih , hipohondrijskih poremećaja i dr.
  • poremećaja ličnosti
  • sindroma demencije
  • poremećaja hranjenja, spavanja
  • seksualnih disfunkcija ( prema MKB-10 )

U našoj Poliklinici moguće je dobiti psihijatrijsko savjetovanje osoba s intelektualnom insuficijencijom uz savjetovanje članova njihove obitelji. Posebno smo senzibilizirani za rad s djecom i mladima s posebnim potrebama, te osobama s invaliditetom svih dobnih uzrasta.

Psihoterapijske metode liječenja i savjetovanja koje je moguće koristiti u Poliklinici jesu; psihoanalitička psihoterapija, kratka fokusirana psihoterapija, psihodinamsko savjetovanje, psihoanaliza, grupni rad s djecom i adolescentima, kognitivno-bihevioralna psihoterapija i autogeni trening. Neke od navedenih psihoterapijskih tehnika pacijentima mogu pružiti vanjski stručni suradnici Poliklinike ( KBT, autogeni trening ).