VAT terapija

VAT terapija

Prema nekim statistikama, u Hrvatskoj ima oko 40 000 bolesnika s kroničnim ranama. Oštećenja kože i potkožja najčešće pojavljuju na donjim udovima bolesnika s cirkulacijskim poremećajima, kao dekubitusi u teško pokretnih te dijabetički ulkusi u bolesnika sa šećernom bolesti. Liječenje je u pravilu dugotrajno, a u mnogim slučajevima se izlječenje ne postiže niti godinama nakon pojave rane. U takvim slučajevima učestalo dolazi i do infekcije rana što dodatno otežava liječenje. Posljednjih nekoliko godina sve se više koriste metode lokalnog povećanja protoka, stimulacije cijeljenja i odstranjenja mrtvog tkiva terapijom negativnim tlakom – Vacuum Assisted Therapy (VAT). Karakterizira je i do 4x brže cijeljenje, manja učestalost previjanja rana, bolja kontrola bolova te smanjenje troškova liječenja. Terapija negativnim tlakom (VAT) povećava lokalni protok krvi odnosno kapilarnu perfuziju, smanjuje edem rane i okolnog tkiva, odvodi višak sekreta i devitalizirano tkivo iz rane, te stimulira stvaranje granulacijskog tkiva. U znatnoj je mjeri smanjena potreba za kirurškim intervencijama a i olakšava se njega teško pokretnih ili nepokretnih bolesnika. Izolacijom rane od okoline sprečava se i pojava sekundarne infekcije, te tako povećava šansa uspješnog izlječenja.

Poliklinika TERAPIJA prva je privatna zdravstvena ustanova u Hrvatskoj koja koristi navedenu terapiju s visokim postotkom izlječenja.

VAT terapija pospješuje i ubrzava liječenje:

 • Dekubitusa
 • Dijabetičkih rana
 • Otvorenih prijeloma dugih kosti
 • Ulkusa ruku i nogu

Prednosti VAT terapije:

 • Ubrzano cijeljenje rane (do 4 puta brže nego kod klasičnih postupaka)
 • Smanjeni troškovi liječenja
 • Smanjena učestalost previjanja rane
 • Kontrola boli
 • Mogućnost normalne toalete – pranja i tuširanja
 • Povećava lokalni protok krvi odnosno kapilarnu perfuziju
 • Smanjuje edem rane i okolnog tkiva
 • Odvodi višak sekreta iz rane – kontrola vlažnosti rane
 • Stimulira stvaranje granulacijskog tkiva
 • Stimulira staničnu proliferaciju i odstranjuje inhibitore rasta iz rane
 • Odstranjuje devitalizirano tkivo iz rane
 • Neutralizira mirise iz rane
 • Sprječava oštećivanje okolne kože
 • Izolacija rane od okoline – sprečavanje sekundarne infekcije
 • Smanjuje potrebu za kirurškim intervencijama
 • Kod nepokretnih bolesnika bitno olakšana njega bolesnika
 • Dovodi do retrakcije rane
Kontaktirajte nas odmah i dogovorite pregled